Birka: cirmenis

Darba bites dzīves cikls

Darba bites dzīves cikls

Katrai dzīvai radībai uz mūsu planētas ir savs dzīves cikls, kas sākas no mazas šūniņas un attīstās līdz pilnīgai dzīvai būtnei.

Pienākumi atkarībā no darba bites vecuma

 • 1 – 2 dienas veca darba bite ir bišu šūnu tīrītāja, tai ir jātīra bišu šūnas. Sākumā tā iztīra savu šūniņu un tad ķeras klāt tuvāk esošajām. Tām ir jābūt tīrām, lai bišu māte tajā iedētu nākamo oliņu. Ja šūna nebūs pietiekami tīra, bišu māte to nelietos. Iztīrīta šūna spīd kā stikls.
 • No 3. līdz 11. dienai jaunā bite kļūst par cirmeņu kopēju, tā baro cirmeņus ar peru pieniņu un vēlāk ar ziedputekšņu un nektāra maisījumu.
 • No 6. līdz 11. dienai bite kļūst par pieredzējušu kopēju, un tā baro bišu māšu cirmeņus.
 • No 12. līdz 17. dienai darba bite kļūst par vaska biti. Tā veido jaunas kāres, labo vecās šūnas ar propolisu, saņem ziedputekšņus un sagatavo bišu maizi, saņem medu no bitēm medus vācējām un noglabā medus šūnās. Tā baro tranus, kurš pats nebarojas, apkopj un baro bišu māti. Tai ir jāiztīra bišu strops no mirušajām bitēm un cirmeņu atkritumiem. Tā vēdina ligzdu ar spārniem, veicinot gaisa cirkulāciju.
 • No 18. līdz 21. dzīves dienai darba bite kļūst par stropa sargātāju. To uzdevums ir sargāt ieeju stropā. Bitēm sargātājām ir vēl viens uzdevums, ja laiks kļūst pārāk silts, tām uz stropu ir jānes ūdens, ar kuru tiek dzesētas bites vēdinātājas, uzlejot ūdeni tām uz muguras. Stropa sargātājas sadalās dažādos “kareivjos”, veicot atšķirīgas sargāšanas funkcijas:
  • Bites karavīri – lido netālu ap stropa ieeju un uzbrūk nelūgtiem viesiem, tās strādā ciešā sadarbībā ar ieejas sargātājām.
  • Ieejas sardze – sargā ieeju stropā, pārbaudot ar ožu katru pielidojošo biti, vai tā ir no pašu saimes. Svešas bites padzen vai nogalina bites kareivji.
  • Bites novērotājas – lido nelielā attālumā ap stropu, vērojot apkārtni, un nepieciešamības gadījumā ziņo stropa sargātājām par ienaidnieku tuvošanos.
 • No 22. dienas līdz 42. dienai darba bite kļūst par medus vācēju. Tās uzdevums ir vākt putekšņus un nektāru. Jo biežāk bite lido pēc ienesuma (nektāra un putekšņiem), jo ātrāk tai nolietojas spārni. Ja bitei ir stipri nolietojušies spārni, tad tā iet bojā, tāpēc vasarā tās dzīvo trīs, bet ienesuma laikā pat tikai pusotra – divus mēnešus.

Informācija no wikipedia (https://lv.wikipedia.org/wiki/Darba_bite)

Bites dzīves ciklu var apskatīt sekojošā attēlā.

Bites dzīves cikls
Bites dzīves cikls